Aktualności

Komora klimatyczna SH - oferta specjalnaInformujemy, że w naszym magazynie dostępna jest do sprzedaży komora klimatyczna ESPEC SH-222. więcej »

Komora klimatyczna ARS - oferta specjalnaInformujemy, że w naszym magazynie dostępna jest do sprzedaży komora klimatyczna ESPEC ARS-0680. więcej »

Katalog produktów

Komora do przyśpieszonych badań starzeniowych z lampami UV - UVTest

dostawca/producent:Atlas
grupa urządzeń:Komory do badania odporności na światło UV
zastosowanie:Odporność na promieniowanie UV
Komora do przyśpieszonych badań starzeniowych z lampami UV - UVTest

Komora starzeniowa UVTest przeznaczona jest do badania odporności materiałów na światło ultra fioletowe i cykle kondensacji. Typowe badanie składa się z okresu naświetlania próbek przez fluorescencyjne lampy UV, po którym następuje kondensacja pary wodnej. Komora może być także wyposażona w opcję symulacji deszczu. Zakres zastosowań obejmuje przede wszystkim badania farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych, pokryć dachowych bitumicznych i z tworzyw sztucznych oraz tkanin technicznych: geo- i agro-włóknin.

 
Właściwości:
 • Źródło światła w postaci fluorescencyjnych lamp UV - Lampy UV-A 340 nm, UV-A 351 nm oraz UV-B 313 nm,
 • Jednorodność rozkładu promieniowania na próbce: 4 %,
 • Zakres regulacji natężenia promieniowania: typowo 0.89  W/m2, maksymalnie 1.80 W/m2 dla lamp UV-A, typowo 0.71 W/m2, maksymalnie 1.70 W/m2 dla lamp UV-B,
 • Zakres regulacji temperatury czarnej płytki (BPT): 35-80 °C dla fazy ze światłem, 35-60 °C dla fazy kondensacji,
 • Sterownie przy pomocy mikroprocesorowego kontrolera z dotykowym ekranem LCD, oprogramowanie w polskiej wersji językowej,
 • Programowane cykle - automatyczna kontrola temperatury termometru czarnej płytki BPT i natężenia promieniowania w W/m2,
 • Pamięć na 20 programów testów, zapisane fabryczne testy zgodnie z najbardziej popularnymi normami, możliwość wpisywania własnych testów użytkownika,
 • Programowane cykle nadeszczania (opcja wyposażenia),
 • W standardowym wyposażeniu kalibrator natężenia promieniowania,
 • Maksymalna łączna powierzchnia badanych próbek - 5175 cm2 - 24 uchwyty na próbki o wymiarach 75x300 mm.

Widmowy rozkład promieniowania dla lamp UV

Opcje wyposażenia:
 • System zraszania próbek (symulacja deszczu),
 • Zamknięty obieg wody dla systemu zraszania.

System zasilania w wodę w obiegu zamkniętnym

Komora UVTest z systemem zasilania w wodę do zraszania w obiegu zamkniętym (opcja wyposażenia)

Spełniane normy:

PN-EN ISO 4892-1:2016-06 - wersja angielska Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 1: Zasady ogólne
PN-EN ISO 4892-3:2016-04 -
wersja angielska Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 3: Lampy fluorescencyjne UV
PN-EN ISO 16474-1:2014-02 - wersja angielska Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 1: Uwagi ogólne
PN-EN ISO 16474-3:2014-02 - wersja angielska Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 3: Lampy fluorescencyjne UV
PN-EN 12224:2002 - wersja polska -- Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie odporności na warunki klimatyczne
PN-ISO 11507:2008P Farby i lakiery -- Ekspozycja powłok lakierowych na sztuczne działanie atmosferyczne -- Ekspozycja na promieniowanie fluorescencyjne UV i wodę (norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16474-3)
PN-EN 13523-10:2017-03 Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 10: Odporność na promieniowanie fluorescencyjne UV i kondensację wody
PN-EN 438-2:2016-04 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwane laminatami) -- Część 2: Oznaczanie właściwości
PN-EN 21898:2006E Opakowania -- Pojemniki elastyczne duże do przewozu luzem (FIBC) materiałów, które nie są niebezpieczne
PN-EN 927-6:2007P Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 6: Ekspozycja powłok na drewno w sztucznych warunkach atmosferycznych z użyciem lamp fluorescencyjnych UV i wody
PN-EN 1062-11:2003 - wersja polska Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem
PN-EN 14836:2006E
Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenów sportowych -- Poddawanie starzeniu sztucznemu w warunkach atmosferycznych

ASTM D4329, D499, D4587, D5208, G154, G53
EN 534, 1062-4, 12224
SAE J2020
JIS D0205

Pliki do ściągnięcia: