AKTUALNOŚCI
EN Version

Możemy oferować wykonanie specjalistycznych badań klimatycznych na dostarczonych przez klienta próbkach w następujących urządzeniach:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem we Wrocławiu: lub na adres laboratorium@klimatest.eu.

Komora klimatyczna ESPEC PSL-2

 • Temperatura od -70 °C do +180 °C,
 • Wilgotność względna od 20 do 98 %RH.
 • Wymiary komory roboczej SxWxG: 600 x 850 x 600 mm, pojemność 306 litrów,

Osiągi komory:

 • Czasowa stabilność temperatury / wilgotności: ±0.3 °C / ±2.5 %RH,
 • Odchylenia temperatury / wilgotności w przestrzeni roboczej: 1.5 °C / 5 %RH,
 • Prędkość grzania 5 °C/min.,
 • Prędkość chłodzenia: 2 °C/min.,

Próbki można rozmieścić na maksymalnie 3 półkach. Podczas badania prowadzone jest pełne monitorowanie warunków w komorze. Po zakończeniu Zamawiający otrzymuje zarejestrowany przebieg warunków w formie graficznej i/lub tabelarycznej. Właściwości metrologiczne komory są pod kontrolą naszego akredytowanego Laboratorium Wzorcującego.

Komora klimatyczna ESPEC
Komora klimatyczna MEMMERT HPP 749

Komora posiada następującą specyfikację:

 • Zakres regulacji temperatury od +5°C do +70°C,
 • Zakres regulacji wilgotności od 10 do 90 %RH,
 • Wymiary komory roboczej: SxWxG: 1040 x 1200 x 600 mm, pojemność 749 litrów,

Próbki można rozmieścić na maksymalnie 5 półkach. Podczas badania prowadzone jest pełne monitorowanie warunków w komorze. Po zakończeniu Zamawiający otrzymuje zarejestrowany przebieg warunków w formie graficznej i/lub tabelarycznej. Właściwości metrologiczne komory są pod kontrolą naszego akredytowanego Laboratorium Wzorcującego.

HPP 749

Komora starzeniowa Suntest CPS+

Komora posiada następującą specyfikację:

 • Zakres regulacji natężenia promieniowania:
  • Symulacja światła na zewnątrz pomieszczeń:
   • kontrola 300-400 nm: 40-65 W/m2 lub 340 nm: 0.34-0.62 W/(m2nm),
  • Symulacja światła wewnątrz pomieszczeń:
   • kontrola 300-400 nm: 30-60 W/m2 lub 340 nm 0.26-0.56 W/(m2nm),
 • Zakres regulacji temperatury czarnego wzorca BST od +35°C do +100°C,
 • Wymiary powierzchni ekspozycji: 280 mm x 200 mm, powierzchnia: 560 cm2,
 • Suntest CPS+