Aktualności

Komora klimatyczna SH - oferta specjalnaInformujemy, że w naszym magazynie dostępna jest do sprzedaży komora klimatyczna ESPEC SH-222. więcej »

Komora klimatyczna ARS - oferta specjalnaInformujemy, że w naszym magazynie dostępna jest do sprzedaży komora klimatyczna ESPEC ARS-0680. więcej »

Katalog produktów
Jesteś w: » katalog » Obróbka termiczna

Suszarki przechodnie UF TS

dostawca/producent:Memmert
grupa urządzeń:Suszarki
zastosowanie:Obróbka termiczna
Suszarki przechodnie UF TS

Suszarki przechodnie Memmert UF TS służą do zminimalizowania zanieczyszczeń podczas transportu próbek lub komponentów. Dzięki łatwemu w czyszczeniu wnętrzu, szybkiemu czasowi powrotu do temperatury roboczej po otwarciu drzwi oraz równomiernemu rozkładowi temperatury, suszarki przechodnie są idealnym rozwiązaniem stosowanym pomiędzy pomieszczeniem "brudnym" a pomieszczeniem czystym w przemyśle elektronicznym, półprzewodników, medycynie lub farmacji.
Suszarki przechodnie UF TS bazują na standardowych rozwiązaniach rodziny UFplus i posiadają wszystkie wymagane funkcje technologiczne. Kontroler TwinDISPLAY zapewnia precyzję i bezpieczeństwo termiczne, szczególnie podczas pracy w pomieszczeniu czystym. Ponieważ urządzenia te muszą być dostosowane do specyficznych wymagań użytkowników, prosimy o kontakt w celu zindywidualizowania rozwiązań myAtmoSAFE.

 
Właściwości:
 • Wnętrze i obudowa wykonane ze stali nierdzewnej,
 • 4 różne wielkości komory roboczej, pojemności od 161 do 749 litrów,
 • Wymuszony obieg powietrza,
 • Dostępne w wykonaniach z kontrolerem TwinDISPLAY,
 • Zakres temperatur: 10°C od temperatury otoczenia do +250°C,
 • Funkcja regulacji prędkości wentylatora oraz położenia klapy powietrza - umożliwiająca optymalizację wymiany powietrza podczas testów,
 • Współpraca z oprogramowaniem AtmoCONTROL - tylko modele UNplus/UFplus.
Dane techniczne:
Model 160 260 450 750
Pojemność (litry) 161 256 449 1060
Wymiary wewnętrzne Szerokość (A)  640 1040  1040 1040
Wysokość (B)  720 800 720 1200
Głębokość (C)  400 500 600 850
Wymiary zewnętrzne Szerokość (D) 824 1224 1224 1224
Wysokość (E)  1104 1183 1247 1726
Głębokość (F)  584 684 784 1035
Ilość mocowań na półki  8 9 8 14
Ilość półek w dostawie  2 2 2 2
Maksymalne obciążenie półki  20 20 30 30
Maksymalne obciążenie komory  210 300 300 300
Zakres kontroli temperatury [°C] co najmniej 10 powyżej temperatury otoczenia do +250
Zakres nastawy temperatury [°C] od +20 do +250
Dokładność nastawy [°C] do 99.9: 0,1 / powyżej 100: 0,5
Waga netto [kg] 120 138  213 260
Zasilanie elektryczne [V] 230 230 400 400
Pobór mocy [W] 3200 3200 4800 5000
Wymiary
Kontroler TwinDISPLAY

Kontroler TwinDISPLAY

Obsługa, interfejsy komunikacyjne, sterowanie:

 • Pojemnościowy panel kontrolny z dwoma ekranami dotykowymi,
 • Włączanie / wyłączanie za pomocą przycisku ON/OFF znajdującym się na panelu kontrolnym,
 • Włączanie wewnętrznego, opcjonalnego oświetlenia,
 • Pokrętło kontrolne do zmian i zatwierdzania ustawień,
 • Port Ethernet umożliwiający podłączenie komory do sieci LAN lub komputera PC: możliwość wgrywania oraz przenoszenia programów utworzonych w oprogramowaniu AtmoControl,
 • Port USB umożliwiający przenoszenie programów zapisanych w pamięci USB do komory, wysyłanie zarejestrowanych logów oraz przenoszenie danych ID użytkownika zapisanych w pamięci przenośnej,
 • Konwerter Ethernet/USB do podłączenia komory bezpośrednio do komputera PC (opcja wyposażenia),
 • Pamięć zewnętrzna USB wraz z oprogramowaniem AtmoControl.
 • Funkcje wyświetlania:

 • Wyświetlanie aktualnej i zadanej wartości temperatury (wilgotności),
 • Możliwość wyboru wyświetlania temperatury w °C lub °F,
 • Wyświetlanie oraz ustawianie prędkości obrotowej wentylatora w krokach, co 10%,
 • Wyświetlanie informacji oraz ustawienia aktualnego położenia klapy powietrza,
 • Wyświetlanie informacji na temat statusu pracy urządzenia oraz na temat wykonywanego programu,
 • Wyświetlanie informacji na temat warunków panujących w urządzeniu w formie wykresu graficznego,
 • Wyświetlanie informacji oraz ustawienia pracy timera: możliwość ustawienia czasu pracy z zadaną wartością temperatury (wilgotności) – maksymalny czas do ustawienia: 99 dni 00 godzin.
 • Tryby pracy kontrolera:

 • Tryb ręczny: praca ciągła z wartościami ustawionymi na sterowniku,
 • Wyzwalanie przy pomocy timera: urządzenie pracuje ciągle z wartościami ustawionymi do momentu, kiedy ustawiony czas nie upłynie,
 • Tryb programu: automatyczny start programu utworzonego za pomocą oprogramowania AtmoCONTROL na komputerze PC / laptopie i następnie przetransferowana do urządzenia przy pomocy USB lub przez port Ethernet,
 • Możliwość wyboru, czy TIMER ma zostać wyzwolony w momencie osiągnięcia tolerancji zadanej temperatury, czy od razu po uruchomieniu urządzenia.
 • Wbudowane zabezpieczenia:

 • Elektroniczna kontrola temperatury poprzez osobny, zainstalowany w komorze czujnik PT100. Przekroczenie ustawionego limitu skutkuje pojawieniem się odpowiedniej informacji na wyświetlaczu (dla wszystkich trybów pracy),
 • Elektroniczna kontrola temperatury (TWW) klasa 3.1 zgodna z norma DIN 12 880: monitoring temperatury przegrzania (TWW) – W przypadku przekroczenia temperatury max, zabezpieczenie TWW przejmuje kontrole nad urządzeniem i zaczyna odpowiednio regulować temperaturę,
 • Elektroniczny ogranicznik temperatury (TWB) klasa 2, zgodny z normą DIN 12 880: w przypadku przekroczenia ręcznie zadanej wartości, powoduje wyłączenie grzałek,
 • Automatyczna kontrola temperatury (ASF): automatyczne monitorowanie wartości zadanej temperatury w regulowanym zakresie - automatyczna aktywacja w momencie, gdy aktualna wartość temperatury, znajdzie się w 50% wartości tolerancji temperatury ustawionej,
 • Mechaniczny ogranicznik temperatury (TB) klasy 1 zgodny z norma DIN, 12 880: jeśli elektroniczny kontroler temperatury zawiedzie a maksymalna ustawiona fabrycznie wartość temperatury zostanie przekroczona o około 20°C, mechaniczny ogranicznik temperatury, jako ostatnie zabezpieczanie wyłączy na stałe grzałki,
 • Sygnalizacja przekroczenia zabezpieczenia temperaturowego za pomocą określonego symbolu informującego, które zabezpieczenie zadziałało TB czy TWW/TWB, oraz przerywanego sygnału akustycznego.
Oprogramowanie AtmoCONTROL:

AtmoCONTROL jest oprogramowaniem do tworzenia programów dla urządzeń firmy Memmert generacji 2012 r. wykorzystujący interfejsy komunikacyjne Ethernet i/lub USB.

Oprogramowanie AtmoCONTROL

Oprogramowanie AtmoCONTROL umożliwia:

Dla urządzeń wyposażonych w kontroler SingleDisplay oraz TwinDisplay:

 • Odczyt zarządzanie oraz organizację danych zarejestrowanych w urządzeniu,
 • Możliwość zapisu zarejestrowanych danych do formatu CSV,
 • Możliwość monitorowania do 32 urządzeń podłączonych do komputera PC w tym samym czasie,
 • Wyświetlanie informacji o alarmach występujących podczas pracy urządzenia,
 • Możliwość wysyłania powiadamiania o alarmach na adres e-mail.

Dla urządzeń wyposażonych w kontroler TwinDisplay:

 • Tworzenie, modyfikowanie i zapisywanie programów na komputerze PC,
 • Odczyt, organizowanie i dokumentowanie wewnętrznych danych urządzenia,
 • Konfigurację uprawnień użytkownika ID w pamięci zewnętrznej USB, przy pomocy których można zarządzać dostępem użytkownika do urządzenia.