Aktualności

Akademia Internetowa Atlas 2020 Internetowa Akademia Badań Starzeniowych firmy ATLAS 2020 - 3-ci kwartał 2020. Zapraszamy na Internetowe wykłady Akademii Badań Starzeniowych. więcej »

COVID-19 InformacjeSzanowni Państwo Informujemy, że w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, Firma Klimatest pozostaje otwarta. Zapewniając wsparcie wszystkim naszym klientom, informujemy, że nasz zespół jest aktywny, jednak w zmienionej formie - pracujemy zdalnie z domów. Na bieżąco odpowiadamy na przesyłane zapytania, wysyłamy oferty i utrzymujemy kontakt ze wszystkimi klientami, dążąc do jak najlepszego spełnienia Państwa potrzeb. Naszym celem jest utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia i terminowej realizacji zobowiązań przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa naszym klientom i pracownikom. Na czas pracy zdalnej kontakt z naszym biurem jest ograniczony. W związku z tym w pierwszej kolejności prosimy o kontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty e-mail na adresy: Biuro w Warszawie: stan@klimatest.eu Biuro we Wrocławiu: klimatest@klimatest.eu Serwis oraz Laboratorium: laboratorium@klimatest.eu Zachęcamy do zachowania bezpieczeństwa i dziękujemy za zaufanie Firmie Klimatest. Pozdrowienia, Zespół Klimatest

Laboratorium wzorcujące
EN Version

Klimatest Laboratorium Wzorcujące posiada akredytację numer AP 144 Polskiego Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl) zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratorium od lat świadczy usługi wzorcowania przyrządów do pomiaru temperatury oraz wilgotności względnej poza siedzibą firmy. Miło nam Państwu zakomunikować, że podczas ostatniej oceny przeprowadzonej przez PCA, po raz kolejny zostały potwierdzone kompetencje Laboratorium w dotychczasowych poddziedzinach, jak również uzyskaliśmy akredytację dla naszego laboratorium stacjonarnego.

AP 144

Kontakt bezpośredni do Laboratorium Wzorcującego

e-mail: laboratorium@klimatest.eu

W ramach usług wzorcowania w zakresie akredytacji, laboratorium stacjonarne oferuje:

 • Wzorcowanie komór termostatycznych, klimatycznych (temperatura):
  • Zakres pomiarowy: (-70 ÷ 250) °C),
 • Wzorcowanie komór klimatycznych (wilgotność względna i temperatura):
  • Zakres pomiarowy: (20 ÷ 95) %RH przy t = (20 ÷ 90) °C.
 • Wzorcowanie termometrów elektrycznych (w tym elektronicznych):
  • Zakres pomiarowy: (-50 ÷ 180) °C - realizacja w komorze termostatycznej,
 • Wzorcowanie higrometrów, termohigrometrów:
  • Zakres pomiarowy: (20 ÷ 95) %RH przy t = (10 ÷ 70) °C.

Wzorcowania w zakresie akredytacji, poza siedzibą laboratorium:

 • Wzorcowanie komór termostatycznych, klimatycznych (temperatura):
  • Zakres pomiarowy: (-70 ÷ 250) °C - do wyboru: wzorcowanie przestrzenne, "na półce" lub w jednym punkcje objętości,
 • Wzorcowanie komór klimatycznych (wilgotność względna i temperatura):
  • Zakres pomiarowy (20 ÷ 95) %RH przy t = (20 ÷ 90) °C,
 • Wzorcowanie termometrów elektrycznych (w tym elektronicznych) zabudowanych w urządzeniach:
  • Zakres pomiarowy: (35 ÷ 65) °C - realizacja w komorze termostatycznej,
  • Zakres pomiarowy: (30 ÷ 60) °C - realizacja w termostacie cieczowym,
 • Wzorcowanie higrometrów, termohigrometrów zabudowanych w urządzeniach:
  • Zakres pomiarowy: (40 ÷ 80) %RH przy t = (35 ÷ 65) °C.

Aktualny, szczegółowy zakres dostępny jest na stronie PCA oraz tutaj: Certyfikat i Zakres akredytacji

 

Po każdym wzorcowaniu wykonanym w zakresie akredytacji wystawiane jest Świadectwo Wzorcowania ze znakiem PCA. Niepewność pomiaru określana jest zgodnie z dokumentem EA-4/02. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2.

KLIMATEST Laboratorium Wzorcujące wykonuje również wzorcowania i pomiarów poza akredytacją takich wielkości fizycznych jak:

 • Drgania mechaniczne (wszelkiego rodzaju systemy wibracyjne),
 • Natężenie napromienienia (w urządzeniach z symulacją światła słonecznego produkcji firmy ATLAS),
 • Temperatura czarnego wzorca BST, powierzchniowa (w urządzeniach z symulacją światła słonecznego produkcji firmy ATLAS),
 • Ciśnienie względne, różnicowe (ciśnieniomierze elektroniczne zabudowane w urządzeniach),
 • Siła (testery tarcia i odrywania)

Wzorcowanie termometrów, higrometrów i termohigrometrów stosowanych w urządzeniach do symulacji warunków pogodowych.

Specyfika konstrukcyjna urządzeń do symulacji warunków pogodowych bardzo często uniemożliwia osiągnięcie stabilnych warunków temperatury i wilgotności. Przyczyną tego jest automatyczne przewietrzanie obszaru roboczego, zmienna prędkość wentylatora, impulsowe nawilżanie powietrza, brak izolacji termicznych obszaru roboczego itp.

Warunek stabilności jest podstawą do właściwego i obiektywnego wykonania pomiarów pozwalających na wykonanie usługi wzorcowania.

Dlatego też Klimatest Laboratorium Wzorcujące stworzyło stanowisko do stacjonarnego wzorcowania w/w przyrządów pozwalające na ograniczenie błędu wzorcowania. Wzorcowany przyrząd należy zdemontować z aparatu do symulacji warunków pogodowych i przesłać do nas celem jego wzorcowania.