Aktualności

Test przepuszczalności powietrza maseczek zgodnie z EN 14683:2019, Aneks CSzanowni Państwo, Informujemy, że nasi partnerzy: firma Textest AG oraz firma Rycobel oferują urządzenia umożliwiające wykonanie testu zgodnie z normą EN 14683:2019, Aneks C opisującą test przepuszczalności powietrza przez maseczki ochronne. Dzięki urządzeniu możliwe jest uzyskanie informacji dotyczących oddychalności maseczek ochronnych. więcej »

Tester szczelności Szanowni Państwo Informujemy, że posiadamy możliwość wykonania testu szczelności opakowań metodą bąbelkową w urządzeniu pracującym zgodnie z normą ASTM D3078. Tester jest dostępny w siedzibie naszej firmy we Wrocławiu, ale istnieje również możliwość zaprezentowania go u klienta. Możemy wykonać test opakowania próbek dostarczonych przez klienta oraz nagrać film / wykonać zdjęcia / udokumentować zachowanie się produktu w komorze, w której mogą panować ciśnienia niższe o 90 kPa niż ciśnienie atmosferyczne. W przypadku chęci wykonania testu / uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt: klimatest@klimatest.eu

Katalog produktów

Grubościomierz ProGage

dostawca/producent:Thwing-Albert Instrument Company
grupa urządzeń:Mierniki grubości
zastosowanie:Pomiar grubości
Grubościomierz ProGage

ProGage™ to wysokiej klasy miernik grubości przeznaczony do szybkiego i dokładnego pomiaru grubości dla papieru, bibułki, tektury, folii plastykowych, papierów higienicznych, tkanin i włóknin. Dostępny w kliku wersjach dla różnych zakresów pomiarowych. Możliwość wyboru różnych stopek pomiarowych i różnych sił nacisku zgodnie z wymaganiami podstawowych norm. Możliwość opcjonalnego wyposażenia w automatyczny podajnik próbki w postaci taśmy. Wyposażony w interfejs RS232 z możliwością uruchamiania pomiarów z komputera PC. Opcjonalne oprogramowanie do zbierania danych.

 
Właściwości:
  • Do wyboru 4 zakresy pomiarowe: 1, 2.5, 5 i 12.7 mm,
  • Możliwość doboru konfiguracji do wymagań wielu norm na pomiar grubości,
  • Różne stopki pomiarowe, możliwość wyboru nacisku stopki,
  • Możliwość zmiany czasu pomiaru,
  • Zawarte wyposażenie do kalibracji,
  • Opcjonalny automatyczny podajnik dla próbek w postaci taśmy,
  • Opcjonalne oprogramowanie do zbierania i klasyfikacji danych pomiarowych.
Stopka pomiarowa ZOBACZ FILM - AUTOMATYCZNY PODAJNIK PÓBEK
Spełniane normy:

PN-EN 20534:1995 Papier i tektura. Oznaczanie grubości i gęstości pozornej arkusza z pliku lub gęstości pozornej pojedynczego arkusza
PN-EN 12625-3:2002 Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue. Część 3: Oznaczanie grubości oraz grubości i gęstości pozornej arkusza z pliku

ISO 534, 3034, EN 20534, 12625-3, SCAN P7, P31, P47, DIN 53105, 53353, EDANA ERT30.4-89, ASTM D374, D1777, D645, D6988, TAPPI T-411, CPPA D.4, BS 3983, 4817

Plik do ściągnięcia:
Opcje wyposażenia: Podajnik próbek

Automatyczny podajnik próbki w formie taśmy