Aktualności

Test przepuszczalności powietrza maseczek zgodnie z EN 14683:2019, Aneks CSzanowni Państwo, Informujemy, że nasi partnerzy: firma Textest AG oraz firma Rycobel oferują urządzenia umożliwiające wykonanie testu zgodnie z normą EN 14683:2019, Aneks C opisującą test przepuszczalności powietrza przez maseczki ochronne. Dzięki urządzeniu możliwe jest uzyskanie informacji dotyczących oddychalności maseczek ochronnych. więcej »

Tester szczelności Szanowni Państwo Informujemy, że posiadamy możliwość wykonania testu szczelności opakowań metodą bąbelkową w urządzeniu pracującym zgodnie z normą ASTM D3078. Tester jest dostępny w siedzibie naszej firmy we Wrocławiu, ale istnieje również możliwość zaprezentowania go u klienta. Możemy wykonać test opakowania próbek dostarczonych przez klienta oraz nagrać film / wykonać zdjęcia / udokumentować zachowanie się produktu w komorze, w której mogą panować ciśnienia niższe o 90 kPa niż ciśnienie atmosferyczne. W przypadku chęci wykonania testu / uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt: klimatest@klimatest.eu

Katalog produktów

Tester siły zginania i otwierania

dostawca/producent:Thwing-Albert Instrument Company
grupa urządzeń:Maszyny wytrzymałościowe
zastosowanie:Siła zginania i otwierania dla opakowań
Tester siły zginania i otwierania

Tester siły zginania i otwierania dostarcza ważnych informacji niezbędnych do prawidłowego ustawienia maszyn przy produkcji kartonowych i tekturowych opakowań oraz na liniach do pakowania - przy ich napełnianiu i zamykaniu. Tester mierzy siły potrzebne do zgięcia kartonowego opakowania wzdłuż wykonanego nacięcia (karbu) oraz siły wymaganej do otwarcia złożonego opakowania tak, aby uzyskało ono formę pudełka. Wynik pomiaru jest wyświetlany bezpośrednio na wyświetlaczu typu LED. Dla serii pomiarów obliczane są statystyki a wyniki można także przesyłać do komputera PC poprzez interfejs szeregowy.

 
Właściwości:
 • Pomiar siły zginania na karbie (ang. score bend),
 • Wyznaczanie współczynnika Score Bend Ratio - stosunku siły zginania na karbie do siły zginania bez karbu,
 • Pomiar siły otwierania opakowań kartonowych i tekturowych w formie pudełek,
 • Pomiar współczynników tarcia - statycznego i dynamicznego,
 • Zakres pomiaru siły: wymienne przetworniki siły od 5 do 100 N,
 • Dokładność pomiaru siły: 0,25% zakresu przetwornika siły,
 • Rozdzielczość pomiaru położenia 0.1% zakresu,
 • Liniowa prędkość przesuwu (testy otwierania i tarcia): od 5 do 50 cm/min,
 • Pneumatyczny uchwyt do testu zginania,
 • Kąt zginania 90 stopni,
 • Kątowa prędkość przesuwu (testy zginania): 11.46 stopnia na sekundę, dokładność odczytu kąta 0.36 stopnia,
 • Wymiary: 56 x 41 x 122 cm,
 • Waga: 68 kg,
 • Zasilanie w sprężone powietrze 0,5 MPa,
 • Zasilanie elektryczne: 230 V / 50 Hz.

Zobacz FILM z testu zginania

Zobacz FILM z testu otwierania opakowań

 

Spełniane normy:

TAPPI T577:2008

Dodatkowe zdjęcia urządzenia

Uchwyt do otwierania

Uchwyt do pomiaru siły otwierania pudełek

Uchwyt do zginania

Uchwyt do pomiaru siły zginania na karbie

Pomiar współczynników tarcia

Zestaw do pomiaru współczynników tarcia