Aktualności

Promocja Testo  Szanowni Państwo, informujemy nowej akcji promocyjnej dotyczącej rejestratorów Testo. Akcja promocyjna obowiązuje w dniach od 20.05 do 01.07 2019, a jej nazwa to: "Ciepło, ciepło, coraz cieplej… temperatura pod kontrolą!”.   więcej »

Komora klimatyczna HPP 749Informujemy o możliwości zakupu używanej komory klimatycznej Memmert HPP 749. więcej »

Mierniki XenoCal

Firma Atlas oferuje jako wyposażenie dodatkowe do wszystkich komór starzeniowych z lampami ksenonowymi mierniki XenoCal do niezależnego pomiaru natężenia promieniowania i temperatury powierzchniowej czarnego i białego wzorca.

Mierniki XenoCal

Miernik XenoCal Irradiance – pomiar natężenia promieniowania i dawki. Miernik może pracować w 2 trybach:

  • Ciągły bezpośredni odczyt natężenia promieniowania poprzez komputer PC za pośrednictwem interfejsu szeregowego (dla aparatów Suntest),
  • Rejestracja natężenia i dawki promieniowania – miernik umieszcza się w komorze starzeniowej na określony czas, np. 1 godzinę. Natężenie promieniowania i dawka rejestrowane są w wewnętrznej pamięci miernika. Po zakończeniu pomiaru zarejestrowane dane odczytywane są przez komputer przy użyciu interfejsu szeregowego. Mierniki dostępne są w kilku wersjach dla różnych długości fali promieniowania:
  • Pomiar wąskopasmowy dla 340 lub 420 nm,
  • Pomiar szeroko pasmowy w zakresie 300-400 nm (ultra fiolet) lub 300-800 nm (ultra fiolet i światło widzialne).

Mierniki XenoCal BST i WST. Mierniki temperatury powierzchniowej czarnego i białego termometru. Tak jak dla mierników promieniowania mogą one pracować w 2 trybach:

  • Bezpośredni ciągły odczyt aktualnej temperatury przy użyciu komputera PC,
  • Rejestracja temperatury w wewnętrznej pamięci miernika i odczyt zarejestrowanych danych na komputerze PC.

Miernik XenoCal